Ga naar de inhoud

DeKinderKliniek

DeKinderkliniek biedt poliklinische zorg en dagbehandeling aan kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar. Met een vriendelijke omgeving zet DeKinderkliniek niet het ziektebeeld centraal, maar het totale kind en de jongere. De ambitie van DeKinderkliniek is de best georganiseerde totaalzorg van Nederland te bieden.

Om deze ambitie te realiseren, wil het zorgpersoneel zo veel mogelijk tijd aan patiënten kunnen besteden. Echter, het zorgpersoneel is verplicht om verslag te leggen van de gang van zaken. Zodoende kan men eenvoudig een actie of besluit uit het verleden bovenwater toveren. Om besprekingen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is DeKinderkliniek in 2020 gestart met Topical.

Minder administratie, meer patiënten helpen

Veel meetings en overleggen én verschillende afdelingen die ermee gemoeid zijn. Je merkt het al: het is tijdrovend en arbeidsintensief om informatie uit vorige besprekingen terug te vinden. Met Topical heeft de Kinderkliniek dit proces veel efficiënter en overzichtelijker gemaakt. Nadat de voorbereiding in Topical gedaan is, ontvangen de deelnemers vanuit de tool één mail per vergadering met de agenda en eventuele stukken.

Na afloop van de meeting verstuurt de tool geautomatiseerd een mail met het complete verslag, alle stukken en ieders persoonlijke actielijst. Een actie nog niet voltooid? De software stuurt geautomatiseerde reminders. Zo hoeft het personeel zich geen zorgen te maken over actielijstjes en kunnen ze zich focussen op waar het echt om draait: het verlenen van de beste zorg.

Vele voordelen

Wanneer we Ursula en Karen van de Kinderkliniek vragen naar wat voor hen de grootste voordelen van Topical zijn, zijn de antwoorden duidelijk. “Wij willen ons focussen op de cliënt, daarom is het heel fijn dat Topical zorgt voor efficiënte besprekingen en goede verslaglegging. Bovendien hebben de templates ons geholpen meer structuur aan te brengen en maakt de tool het veel makkelijker om terug te zoeken naar informatie uit voorgaande meetings.”

Succesverhalen

We hebben samengewerkt met duizenden geweldige mensen

Wij zijn blij dat steeds meer interne teams gebruik beginnen te maken van Topical. Dit komt mede doordat de software makkelijk en intuïtief werkt” aldus Ursula en Karin van de Kinderkliniek. Vanuit Topical zijn we ontzettend blij het zorgpersoneel te mogen ontzorgen, zodat er meer aandacht besteed kan worden aan de cliënten die het echt nodig hebben!

Ursula Horsfall

Management assistente, DeKinderKliniek